Så funkar det

Så funkar det

Så funkar det för dig:

Du kan låna e-böcker gratis på biblioteket. Det går att låna en e-bok per vecka.

Lånetiden är 28 dagar. Efter den tiden försvinner böckerna automatiskt från ditt lånekonto.

Det går inte att lämna tillbaka en e-bok.

Hur du gör för att läsa en e-bok beror på vilken typ av enhet du ska läsa den på. 

Biblioteket erbjuder två typer av e-böcker:

  • e-textböcker som du läser på dator, platta eller telefon.
  • e-ljudböcker som du lyssnar på via din dator, platta eller telefon.

 

Så funkar det för biblioteket:

Biblioteket kan inte köpa e-böcker på samma sätt som tryckta böcker, utan har ett abonnemang hos företaget Axiell Media. Via företaget väljer förlagen att erbjuda olika titlar för biblioteken att låna ut. Alla e-böcker som förlagen ger ut erbjuds inte i abonnemanget. Då är det heller inte möjligt för biblioteket att köpa in e-boken från något annat håll.

För varje e-bokslån debiteras biblioteket upp till 80 kronor. Detta till skillnad från tryckta böcker, som har ett inköpspris och därefter lånas ut gratis. Priserna bestäms av respektive förlag och är relaterade till bokens aktualitet. Bibliotekets budget för e-böcker är fördelad på årets månader. När månadens budget är förbrukad går det inte att låna e-böcker igen förrän vid närmaste månadsskifte.

Tyvärr har vi inte möjlighet att utöka anslaget för e-böcker i dagsläget.

 

När det inte funkar som det ska:

Ibland fungerar inte e-böckerna så som vi vill. Det kan finnas olika orsaker till detta. Här är några ganska vanligt förekommande problem:

  • Bibliotekets kvot för e-böcker för månaden är nådd. Då stängs e-lånen och det går inte att låna igen förrän den 1:a dagen efter närmsta månadsskifte.
  • Du har redan lånat en e-bok eller e-ljudbok under de senaste 7 dagarna. Det går i så fall att låna först när det gått 7 dagar. Systemet känner av klockslag, så ibland kan det handla om minuter.
  • En e-bok som finns i bibliotekets webbkatalog (där du läser denna information) går inte att hitta i appen Biblio. Detta kan bero på att e-boken är i pdf-format som är det enklaste formatet som förlag kan ge ut e-böcker i. Biblio klarar inte pdf-formatet och därför syns inte boken i sortimentet där. Vill du låna boken måste du använda en annan e-boksläsare, tex Bluefire Reader eller läsa boken via datorn med programmet Adobe Digital Editions. 
  • Det går inte att läsa bibliotekets e-böcker på Kindles läsplattor.

 

Generell information:

Om du använder din telefon eller platta för att låna e-böcker av oss rekommenderar vi att du använder dig av appen Biblio. Den fungerar både för e-textböcker och för e-ljudböcker. Läs mer om hur du använder Biblio under rubriken Biblio.

Du kan även läsa mer under dessa rubriker:

PC och Mac
iPad och iPhone
Android
Övrigt