Ryttmästare John Andréns stiftelse

John Andrén Ex libris

Ystadsonen Ryttmästare John Andrén testamenterade vid sin bortgång 1965 sin boksamling till Ystads Bibliotek. I biblioteket har ett särskilt rum för den Andrénska donationen inrättats.

Boksamlingen förvaltas enligt testamentet av en stiftelse, vars huvudsakliga ändamål är att med utgångspunkt från den ursprungliga boksamlingen bygga upp en specialsamling med "allt som är skrivet av och om 1) den engelske författaren Oscar Wilde ; 2) den engelske tecknaren Aubrey Beardsley; 3) den engelske arkeologen etc T E Lawrence; 4) den ryske dansören Vaslav Nijinsky."

Särskild tonvikt läggs vid Oscar Wilde - John Andréns intentioner var att i Ystad "uppbygga en komplett Oscar Wilde-samling, som med tiden bör bliva unik i Sverige, kanske även i Europa". Stiftelsen har i donatorns anda valt att vidga samlingens intresseområde till att även gälla problemställningar rörande sambandet mellan de olika konstarterna. Oscar Wildes egen kultursyn visar att han lidelsefullt engagerade sig i samspelet mellan teater, konst och litteratur.

Bokbeståndet utgöres fn (april 2019) av 3841 volymer varav 2140 i specialsamlingen.

John Andrén skriver i sitt testamente att böckerna "får utlånas endast på stället: (de) får således under inga villkor föras utanför Ystads Stadsbibliotek, alltså ej exempelvis utlånas eller bortsändas till utländskt eller inhemskt bibliotek, myndighet, privatperson etc, ej ens för kortare tid. Avsikten härmed är att söka tvinga forskare eller liknande att besöka staden Ystad under kortare eller längre tid för studier på stället, varigenom Ystad i någon mån i varje fall, torde tillföras ej mindre inkomster än även viss ryktbarhet".

"Min boksamling skall sålunda begagnas på stället inom Ystads Stadsbibliotek, och icke lånas hem."

De ekonomiska tillgångarna i stiftelsen förvaltas av en nämnd bestående av kommunchefen i Ystads kommun, verkställande direktören i Sparbanken Syd samt bibliotekschefen vid Ystads bibliotek. Avkastningen medger glädjande nog bokinköp i tillfredsställande utsträckning.

Vill Du veta mer om John Andrén och få en inblick i vad Andrénsamlingen rymmer, är Du välkommen att följa bloggen https://andrensamlingen.wordpress.com/ som visar guldkorn ur samlingen. 

Andrénsamlingen

Nytt i samlingen

358009
Utgivningsår: 2013
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Förlag: Cambridge University Press
358494
Av: Ruding, Walt
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Skomlin, House of Memory
358493
Av: Brandreth, Gyles
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Corsair
358492
Av: Wilde, Oscar
Utgivningsår: 2011
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Upplaga: First edition.
Förlag: Wilder Publications
358491
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar, 1854-1900
Medietyp: Bok
Förlag: Palgrave Macmillan
358490
Av: Mendelssohn, Michèle
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Upplaga: First edition.
Förlag: Oxford University Press
Combining new evidence and gripping cultural history, Michèle Mendelssohn dramatizes Wilde's rise, fall, and resurrection as part of a spectacular transatlantic pageant. With superb style and an instinct for story-telling, she brings to life the charming young Irishman who set out to captivate the United States and Britain with his words and ended up conquering the world. Following the twists and turns of Wilde's journey, Mendelssohn vividly depicts sensation-hungry Victorian journalism and popular entertainment alongside racial controversies, sex scandals, and the growth of Irish nationalism. This ground-breaking revisionist history shows how Wilde's tumultuous early life embodies the story of the Victorian era as it tottered towards modernity. Riveting and original, Making Oscar Wilde is a masterful account of a life like no other.
358489
Av: Hearst, William Randolph
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Ibz Beardsley, Aubrey
Medietyp: Bok
Förlag: Forgotten Books
358488
Av: Farfan, Penny
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: Ik
Medietyp: Bok
Förlag: Oxford University Press
358041
Av: Brandreth, Gyles
Utgivningsår: 2010
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Murray
358487
Av: Wilde, Oscar
Utgivningsår: 2016
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Arcturus
319413
Av: Winai, Peter
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Hc
Medietyp: Bok
Förlag: Winai Books
351965
Språk: Svenska
Hylla: Ncbaz Ystad
Medietyp: Bok
314440
Utgivningsår: 1902
Språk: Engelska
Hylla: G(p)
Medietyp: Tidskrift/Årsbok
Förlag: Times Newspapers
337928
Utgivningsår: 1957
Språk: Engelska
Hylla: Ge(p)
Medietyp: Tidskrift/Årsbok

Språk

Kontakt

Ystads bibliotek
biblioteket[at]ystad.se
0411-57 72 90

Besöksadress:
Surbrunnsvägen 12
271 39 Ystad

Postadress:
Ystads kommun
271 80 Ystad

Bibliotekschef:
Lena Malmquist
0411-57 72 89
lena.malmquist[at]ystad.se