Personal

Lena Malmquist
Bibliotekschef
0411-57 72 89
lena.malmquist[at]ystad.se

Marie Björkquist-Olofsson
Biblioteksassistent
0709-47 73 48
marie.olofsson[at]ystad.se

Ingrid Borg
It-bibliotekarie. Ryttmästare John Andréns stiftelse
0411-57 77 29
ingrid.borg[at]ystad.se

Ingvar Gottfridsson
Bibliotekarie. Fjärrlån och inköp
0411-57 83 21
jan.gottfridsson[at]ystad.se

Lena Hagman
Bibliotekarie. Boken kommer. Programverksamhet och bokbussen
0733-05 74 84
lena.hagman[at]ystad.se

Malin Jonsson
Barn- och ungdomsbibliotekarie
0730-830866
malin.jonsson[at]ystad.se

Kristina Josefsson
Biblioteksassistent. Bokbussansvarig
0709-47 75 98
kristina.josefsson[at]ystad.se

Hannah Lagström
Biblioteksassistent
0411-57 71 07, 0709-91 70 51
hannah.lagstrom[at]ystad.se

Carolina Landin
Skolbibliotekssamordnare
0411-57 77 39
carolina.landin[at]ystad.se

Bo Mårtensson
Vaktmästare
0411-57 72 38
bo.martensson[at]ystad.se

Ing-Mari Ohlsson
Biblioteksassistent
0722-48 22 67
ingmari.olsson[at]ystad.se

Lotta Orvarsson
Barn- och ungdomsbibliotekarie
0411-57 77 45
charlotta.orvarsson[at]ystad.se

Ylva Petersson
Bibliotekarie. Talböcker. Ryttmästare John Andréns stiftelse
0709-47 77 10
ylva.petersson[at]ystad.se

Tellervo Salomonsson
Bibliotekarie. Uppsökande verksamhet. Bokbussen
0709-47 72 91
tellervo.salomonsson[at]ystad.se

Anna Sonesson
Bibliotekarie. Inköp och katalog
0722-03 38 33
anna.sonesson[at]ystad.se

Berith Svensson
Biblioteksassistent. Inköp och marknadsföring
0709-47 77 07
berit.svensson[at]ystad.se

Sara Söderberg
Barn- och ungdomsbibliotekarie
0411-57 71 39
sara.soderberg[at]ystad.se

Susanne Wiström
Barn- och ungdomsbibliotekarie
0411-57 73 03
susanne.wistrom[at]ystad.se

Veronica Witoft
Bibliotekarie. Inköp och katalog
0722-01 05 28
veronica.witoft[at]ystad.se

Språk