Personal Sjöbo

Personal Personal

tf. verksamhetschef
Richard Löfgren, förvaltningschef familjeförvaltningen
0416-272 26
richard.lofgren@sjobo.se 

 

Hanna Andersson 
Barn- och ungdomsbibliotekarie, Sjöbo bibliotek
0416-271 63
barnochunga.biblioteket@sjobo.se
hanna.andersson@sjobo.se 

 

Mattias Andersson
Bibliotekstekniker, IT. Sjöbo bibliotek
0416-271 60
mattias.andersson@sjobo.se
 

Carola Falk
Barn- och ungdomsbibliotekarie, Sjöbo bibliotek
0416-271 63
barnochunga.biblioteket@sjobo.se
carola.falk@sjobo.se

 

tjl. Elisabeth Hundt
Biblioteksadministratör, filialansvarig Vollsjö- och Lövestad bibliotek
0416-5779 64
elisabeth.hundt@sjobo.se
 

vik. Johanna Klingspor
Biblioteksadministratör, filialansvarig Vollsjö- och Lövestad bibliotek
0416-5779 64
johanna.klingspor@sjobo.se

 

Ann Liljedahl
Biblioteksadministratör, filialansvarig Blentarps- och Lövestad bibliotek
0416-271 68
ann.liljedahl@sjobo.se

 

Åsa Majander-Fischer
Bibliotekarie, inköp, Sjöbo bibliotek
0416-27160
asa.majander-fischer@sjobo.se 

 

Maja Ricci
Bibliotekarie, bibliotekssamordnare, IT, Sjöbo bibliotek
0416-271 64
maja.ricci@sjobo.se


Christofer Stenkula
Bibliotekarie, inköp, Sjöbo bibliotek
0416-271 67
christofer.stenkula@sjobo.se