Läs på olika sätt

Läs på olika sätt – lättläst, stor stil, talböcker

Har du svårt att läsa tryckt text? Biblioteket har anpassade böcker och tidningar som underlättar din läsning.

 

Lättläst

Det finns både romaner och faktaböcker med lättläst text för unga och vuxna. Texten har korta meningar och enkla ord. De är ofta illustrerade och typsnittet är lättläst.

Lättlästa böcker tillgängliga på biblioteken inom Bibliotek Skåne Sydost

 

Stor stil

Stor stil är böcker, både romaner och faktaböcker, där texten är tryckt med extra stora och kraftiga bokstäver i ett typsnitt som är lätt att läsa för den som har nedsatt syn.

Storstilsböcker tillgängliga på biblioteken inom Bibliotek Skåne Sydost

 

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker som är avsedda för dig som har svårt att läsa tryckt text. De finns dels på speciella CD-skivor, s k DAISY-skivor, och dels digitalt via tjänsten Legimus. Till skillnad från ljudböcker får talböcker enbart lånas av personer som har någon form av läshinder.

 

Vem får låna talböcker?

• synskadade

• hörselskadade (för hörselträning)

• rörelsehindrade

• personer med läs- och skrivsvårigheter

• personer med afasi

• personer med utvecklingsstörning

• långtidssjuka

• konvalescenter

Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare.

 

Hur blir man talbokslåntagare?

Kontakta ditt närmaste bibliotek för att bli talbokslåntagare.

 

Hur läser man talböcker på skiva?

För att läsa DAISY-böcker behöver du en särskild talboksspelare eller ett läsprogram till datorn. Biblioteket har talboksspelare till utlån under en kortare period för dig som vill prova. Läsprogrammet Amis kan laddas ner gratis på Legimus.se. Har du någon form av synnedsättning kan du ansöka om att få en talboksspelare utskriven som hjälpmedel hos Synenheten, Region Skåne.

Talböcker på DAISY-skiva tillgängliga på biblioteken inom Bibliotek Skåne Sydost

 

Egen nedladdning av talböcker

Du som läser talböcker kan själv ladda ned talböcker via internet med tjänsten Egen Nedladdning. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har ett digitalt bibliotek som heter Legimus. Från Legimus kan du ladda ner talböcker till din dator. Legimus finns också som app. Du kan söka, lyssna och ladda ner talböckerna direkt i appen.

 

Talboken kommer - en tjänst för dig som prenumererar på taltidning

Om du prenumererar på en taltidning kan du nu få hem digitala talböcker från biblioteket direkt i din taltidningsspelare. Biblioteket laddar ner talböckerna till dig via internet. Böckerna laddas hem till din spelare bara någon timme efter det att du har beställt dem. Du behöver inte ha en egen internetuppkoppling i hemmet för att det ska fungera. Är du intresserad av tjänsten "Talboken kommer" är du välkommen att kontakta ditt bibliotek.

 

  

 Bild_läspåolikasätt

    www.lattlast.se                              www.legimus.se                    www.mtm.se

 

För att bli talbokslåntagare, kontakta ditt närmaste bibliotek.

Simrishamns bibliotek 
e-post: biblioteket[at]simrishamn.se, tel. 0414-81 93 00

Sjöbo bibliotek - Ann Liljedahl,
e-post: ann.liljedahl[at]sjobo.se, tel. 0416-271 67, alternativt 0416-271 60

Skurups bibliotek - Kerstin Wallner,
e-post: kerstin.wallner[at]skurup.se, tel. 0411-53 60 71

Tomelilla bibliotek  
e-post: biblioteket[at]tomelilla.se, tel. 0417-180 16

Ystads bibliotek - Ylva Petersson,
e-post: ylva.petersson[at]ystad.se, tel. 0709-47 77 10 

Språk