Hemkörning av böcker till riskgrupper

Biblioteket i Simrishamn kör hem böcker till riskgrupper


För att minska risken för smittspridning och underlätta vardagen för kommunens riskgrupper erbjuder nu Simrishamns bibliotek hemkörning av medier till den som är över 70 år eller som tillhör en riskgrupp.

Böckerna kommer att köras ut en gång i veckan, på tisdagar, och första hemleveransen sker tisdag 7 april. Böckerna lämnas utanför dörren och någon kontakt behöver inte ske med låntagaren.

Tjänsten riktar sig till alla som redan har lånekort.

 

Vill du ha hemkörning och tillhör en riskgrupp? Så här gör du:

Du kan när som helst under bibliotekets öppettider ringa till biblioteket på 0414-81 93 00 och beställa antingen specifika böcker eller be bibliotekarierna plocka ihop en kasse på önskat tema eller önskad genre. Böckerna lämnas utanför dörren.


Tjänsten kommer att erbjudas så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer till riskgrupperna gäller.