E-böcker

Sök e-böcker
E-böcker - så gör du

Du kan låna e-böcker gratis på biblioteket. Det går att låna två böcker per vecka.
Lånetiden är 28 dagar. Efter den tiden försvinner böckerna automatiskt från ditt lånekonto.

Biblioteket har många e-böcker att välja mellan. För att hitta dem kan du söka i sökrutan överst på denna sida. Sökrutan är inställd så att du endast får upp träffar med e-böcker. Du kan också hitta e-böcker genom att titta på våra tipslistor för e-böcker.

Hur du gör för att låna en e-bok beror på vilken typ av enhet du ska läsa den på. Se vidare instruktioner under respektive rubrik till höger.