Databaser

Databaser som du kan använda hemma och på biblioteken

 

Logotyper

Alex författarlexikon
Författarlexikon på svenska. Faktagranskat och kvalitetssäkrat material. Lätt att använda och fullt med intressant information. Hemifrån loggar du in på Alex med ditt lånekortsnummer. Alex författarlexikon finns också som app, även här loggar du in med lånekortsnumret. 
Gå till Alex författarlexikon

 

Global Grant
GlobalGrant är en databas med bidrag och stipendier. Sök passande bidrag för dig själv, din familj, skola, förening eller organisation. Här ges även tips och råd för hur du lyckas med din ansökan. Finns på biblioteket i Sjöbo.
Gå till Global Grant hemifrån. Logga in med ditt lånekortsnummer.
Gå till Global Grant från Sjöbo bibliotek

 

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
Databasen är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag. Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister.
Gå till stiftelsedatabasen

 

PressReader
I PressReader.com kan du läsa 5000 dagstidningar och tidskrifter från 100 länder på 60 olika språk, t.ex. Sverige, USA, Thailand, Kina, Serbien och Saudiarabien. Du kan komma åt PressReader på biblioteket och hemifrån/utanför biblioteken.

Är du på biblioteket, använder du den här länken: 
Gå till Pressreader.com från biblioteken 

Du kan också ladda ner gratisappen PressReader och ladda ner dagstidningar/magasin till din surfplatta eller smartphone. OBS! Du kan endast ladda ner tidningar när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nätverk samt i de efterföljande 72 timmarna. 

Vill du använda PressReader.com utanför biblioteken använder du den här länken: 
Gå till Pressreader.com hemifrånOBS! Du måste vara inloggad på bibliotekets webbsida för att det ska fungera. 

 

NE.se

På NE.se kan du

  • söka information i uppslagsverket som innehåller faktagranskade artiklar
  • slå i NE:s ordböcker (svenska, engelska, tyska spanska och arabiska) samt i Lexinordböcker från Språkrådet
  • se dokumentärfilmer i olika ämnen
  • får hjälp med i ditt korsord i Korsordshjälpen
  • ta reda på fakta om och titta på kartor över världens alla länder

Direktinloggning på biblioteken i Sjöbo och Ystad.
Till NE.se hemifrån. Logga in med ditt lånekortsnummer.

 

Oxford Dictionary of National Biography
Biografiska artiklar och porträtt över viktiga personer i Storbritanniens historia. För att logga in skriver man YCL före lånekortsnumret.
Finns i Ystad.
Gå till Oxforddnb.com

 

Bibblan guidar/Bibblan svarar/Bibblan bildar 
Informationstjänster från Sveriges bibliotekarier. Ett samarbete mellan KB och Malmö stadsbibliotek.
Gå till Bibblan guidar - samlade kvalitetssäkrade källor till fakta och information om många olika ämnen
Gå till Bibblan svarar - undrar du över något? Ställ en fråga till biblioteket!
Gå till Bibblan bildar - öppna lärresurser för ökad digital kompetens

 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon lyfter fram tusen kvinnor och deras insatser i det svenska samhället under århundradena. Nästan 400 experter har bidragit till projektet, som har pågått under drygt två år och letts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet. Lanserad 2018.
Gå till Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 

Litteraturbanken.se
En fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Litteraturbanken tillgängliggör svensk klassisk skönlitteratur och allting är fritt tillgängligt. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen, men många titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner från webbplatsen eller bibliotekens kataloger (via Libris). Litteraturbanken erbjuder också översikter och presentationer över olika författarskap och ämnesområden.
Gå till Litteraturbanken.se

 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Innehåller över 200 artiklar om 800 författare under 1000 år.
Gå till Nordisk kvinnolitteraturhistoriaDatabaser som du endast kan använda på biblioteket


Logotyper

Arkiv Digital
Är du intresserad av släktforskning finns det tillgång till Arkiv Digital, en databas där du kan söka i Sveriges kyrkböcker. Boka släktforskningsdatorn för tillgång till programmet. Arkiv Digital finns i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.
Läs mer om Arkiv Digital.


Folke Bernadottesamlingarna
Digitaliserad dokumentation från Sveriges deltagande i nationella fredsinsatser sedan 1956.
Finns i Sjöbo


Landguiden
Den klassiska skriftserien "Länder i fickformat" är här tillgänglig på nätet, vilket innebär att informationen om länderna ständigt uppdateras. Perfekt för skolarbetet!
Finns i Simrishamn, Sjöbo och Ystad. Gå till Landguiden


Literary Reference Center
Literary Reference Center är en fulltextdatabas med information om författare och deras verk.
Finns i Ystad
Gå till Literary Reference Center

 

Literature Online
Litteratur Online är en databas för litteratur på engelska. Den innehåller över 355 000 litterära verk samt kritik och referensresurser
Finns i Ystad.
Gå till Literature Online 

 

Mediearkivet
Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv. I Mediearkivet kan du söka artiklar från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter. Artiklarna återges i original d.v.s. med bild, grafik och sammanhang.
Finns i Simrishamn, Sjöbo och Ystad.


SVAR, Digitala forskarsalen

Kyrkböcker 1861-1905, bl a folkräkningar och mantalslängder.
Finns i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.
Läs mer om SVAR

 

Språk