Böcker på olika språk

Internationell Internationell

Här kan du hitta böcker på några av de språk som finns på biblioteken.
Here are books in some of the languages there are at the libraries.