Talböcker på Ystads bibliotek

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker som är avsedda för dig som har svårt att läsa tryckt text. De finns dels på speciella CD-skivor, s k DAISY-skivor, och dels digitalt via tjänsten Legimus. Till skillnad från ljudböcker får talböcker enbart lånas av personer som har någon form av läshinder.

 

Vem får låna talböcker?

• synskadade

• hörselskadade (för hörselträning)

• rörelsehindrade

• personer med läs- och skrivsvårigheter

• personer med afasi

• personer med utvecklingsstörning

• långtidssjuka

• konvalescenter

Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare.

 

Hur blir man talbokslåntagare?

Kontakta ditt närmaste bibliotek för att bli talbokslåntagare.

 

Hur läser man talböcker på skiva?

För att läsa DAISY-böcker behöver du en särskild talboksspelare eller ett läsprogram till datorn. Biblioteket har talboksspelare till utlån under en kortare period för dig som vill prova. Har du någon form av synnedsättning kan du ansöka om att få en talboksspelare utskriven som hjälpmedel hos Synenheten, Region Skåne.

Talböcker på DAISY-skiva tillgängliga på biblioteken inom Bibliotek Skåne Sydost

 

Egen nedladdning av talböcker

Du som läser talböcker kan själv ladda ned talböcker via internet med tjänsten Egen Nedladdning. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har ett digitalt bibliotek som heter Legimus. Från Legimus kan du ladda ner talböcker till din dator. Legimus finns också som app. Du kan söka, lyssna och ladda ner talböckerna direkt i appen.

 

Talboken kommer - en tjänst för dig som prenumererar på taltidning

Om du prenumererar på en taltidning kan du få hem digitala talböcker från biblioteket direkt i din taltidningsspelare. Biblioteket laddar ner talböckerna till dig via internet. Böckerna laddas hem till din spelare bara någon timme efter det att du har beställt dem. Du behöver inte ha en egen internetuppkoppling i hemmet för att det ska fungera. Är du intresserad av tjänsten "Talboken kommer" är du välkommen att kontakta ditt bibliotek.

 

Ystads bibliotek - Ylva Petersson, e-post: ylva.petersson[at]ystad.se, tel. 0709-47 77 10 

Lästips

 

Historiska romaner

 

Roliga böcker

 

Nya böcker

 

Biografier

 

Deckare

 

Norska långserier

 

Länkar för dig som vill veta mer

Legimus.se 

Talböcker (MTM, Myndigheten för tillgängliga medier)

Taltidningar (MTM, Myndigheten för tillgängliga medier)

Språk

sv-se en-gb