Restriktioner p.g.a. Covid-19

Restriktioner p.g.a. Covid-19

Just nu har vi begränsningar i hur många som får vistas i våra lokaler. På Tomelilla bibliotek får max 20 personer vistas åt gången, på Brösarps bibliotek gäller begränsningen 4 personer och i Smedstorp och Onslunda gäller 3 personer på respektive bibliotek. Utöver detta gäller det att hålla avstånd till såväl personal som andra besökare samt förstås att stanna hemma vid symptom.

Begränsningarna i antal personer som får vistas i lokalerna gäller även vid arrangemang. 

Använd i första hand självservice när du lämnar och lånar böcker och andra medier. 

Det är inte säkert att du kan få hjälp vid datorer och skrivare då det är viktigt att hålla avstånd. 

Sök

Språk