Sök

Samiska/ Saemiestidh

399943
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska, Nordsamiska, Samiska språk, Lulesamiska
Medietyp: Bok
Över tjugo berättelser från Sápmi om att leva med gränser som skär rakt igenom språk och kulturer. Det handlar om att bära på flera kulturella identiteter, att växa upp utan att kunna sitt språk, om förtryck, rasism och exotisering. Och om motstånd, förr och nu.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
395269
Av: Rogersdotter Gran, Mia
Utgivningsår: 2020
Språk: Lulesamiska, Svenska, Engelska
Medietyp: Bok
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
394872
Av: Fried, Hédi
Utgivningsår: 2020
Språk: Nordsamiska
Medietyp: Bok
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
390003
Av: Viitala, Lina Maria
Utgivningsår: 2020
Språk: Nordsamiska
Medietyp: Bok
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
389537
Av: Viitala, Lina Maria
Utgivningsår: 2020
Språk: Nordsamiska
Medietyp: Bok
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
383085
Utgivningsår: 2009
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Det här är en film på nordsamiska. Lea eahket. Stuorra ruoná ránus beaivelanjas vealláda unna Elmeras ja geahcada girjji. Gievkkanis áhcci málista juvcca. Elmer láde girjjis, mas leat dievva ealibat. Go jukca lea válmmas de Elmer ozzo dan jukcabohttalis. Ja de áhcci buhtista su bániid. Dalle Elmer fuobmá ahte son ozzo guolggaid – son saddá jaguára, juste dego girjjis. Áhcci suorgana muhto Elmer addá sutnje njuoska uppá ovdal go son njáhká eatni meaddel ja njuike olggos láses. Doppe olgun násttit livket ja Elmer dovdá ilu. Son stoahká muhtin sáhpániiguin, muhto de ránnjá unohas beana boahtá, “Prins". Muhto dán gearddi Prins ballá Elmeris, danne go son lea jaguára. Ja de Elmer gávnnada hui fiinna gissiin mainna son háliida stoahkat. Muhto gissi ballái ja ruohtestii. Fáhkka gullá biilajuvllaid mat bihcut ja jaguára Elmer gávdná gissi vuojáhallon, varra golggai. Elmer morasta ja ii sat hálit leahkit jaguára; ii son leat váralas, son háliidii dusse stoahkat. Son jurddasa jus gissi lea jápmán. Muhto de gissi moriha, gean namma lea Ellinor. Gisserádná Ellinor beassá riidet ruoktut jaguára Elmera sealgge nalde. Ja de Elmer manná ruoktut. Son cuzzo olggobealde iezas viesu ja oaidná iezas eatni láses. Dalle son morasta veahás, danne go jaguárat eai oade ruovttus. Son velleda oaddit uvssa olggobeallái. Son ii sat lea jaguára hápmái. Ja hede eadni gávdná su. Man ilus eadni ja áhcci leaba, Elmer ii fuobmá dan go son nohkká... ja niegada gissi birra gean namma lea Ellinor. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
383092
Utgivningsår: 2007
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Det här är en barnfilm på nordsamiska. Snuttefilbma – unnoraccaide lea filbmacoakkálmas nuoramusaide ja das leat vihtta oanehis ja ivdnás filbmamuitalusat hiljes leavttuin dakkáriiguin main mánát dovdet iezas árgabeaivvis. Filmmat cadnot oktii oanehis gaskabihtáiguin daid tevdnejuvvon figuvrraiguin “Snuttat", mat doibmet sihke dego bottazat ja ovdanbuktimat cuovvovas filbmii. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
383088
Utgivningsår: 2012
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Det här är en barnfilm på nordsamiska. Observera att filmen är 7 minuter. Sandra lea vihtta jahkásas geas lea allergiija iezas eatni vuostá. Vai lea go nu ahte eatnis lea allergiija su vuostá? Viissis lea goit ahte eaba oaidnal nu dávjá go Sandra livccii háliidan. Ja Sandra álgá jurddasit got son galgá coavdit váttisvuoda. Álggus son ohcá veahki doaktára luhtte, guhte lohká ahte ii sáhte oazzut allergiija eatni vuostá. Muhto go Sandra ozzo buokcalanrusttegiid riegádanbeaiveskeankan, ja luoiká eatni gummefáhcaid, son sáhttá ráhkadit buoremus allergiijasuoji! Sandra ja su eadni sáhttiba leahkit ovttas, lahkalaga, viimmat. Dát unna mystihkalas muitalus lea “dábálas" veaga birra geas lea váttisvuohta mii ii leat nu dábálas, erenoamás cáppa filbmahámis. Juohke govva lea dego hearsku, musihkka lea geasuheaddji, ja Sandra lea oalle jáhkehahtti miehtá iezas dovdoregistaris. Filbma lea dego dahkkon ságastallamiidda mánga dehálas ássiid birra. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
383108
Utgivningsår: 2013
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Det här är en film på nordsamiska. Emil ja Ida leaba guokte máná geat saddaba bajás 1800-logu Smålánddas, Lienneváris, Gáhttovuomi siljus. Stuorraviellja Emil lea siivvus ja hutkkálas siellu, gean áigumusat dávjá dulkojuvvot boastut ja saddet bahásbarggut. Danne geavvá dávjá ahte son ferte giddet iezas snihkkenáitái vai beassá eret iezas buoses áhci suhtu. Doppe son cohkká ja vuolada muorraolbmuid juohke bahásbargui, ja filmma álggus son lea ráhkadan olles 324! Unnaoabbá Iidá liiko iezas viellja, ja niegada ahte juste dego son beassat cohkkát snihkkenáittis vuoladit, danne go son ii riekta oainne dan ránggástussan. Ovdal filmma loahpa son goitge beassá geahccalit bahásbargát ja vuollat. Muitalus lea okta min favorihtta muitalusain, ja Emil figuvra lea gártan fenomenan mánggaid máná kulturmáilmmis. Emil lea dan figuvra man Astrid Lindgren ies liikui eanemusat. ja son lea muitalan ahte áhcis, unna bártnázan, leai ovdagovva. Filbma sisdoallá mánga sierra muitalusaid, ja sáhtát fal vuosehit daid juhkkojuvvon, dalle go mudui filbma dovdo ila guhkki. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
373464
Utgivningsår: 2018
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Observera att barnfilmen är på samiska (sydsamiska). En uppföljare till omåttligt uppskattade "Vem" som hade premiär 2010."Vem är var" baserar sig på ytterligare åtta böcker av Stina Wirsén. I den nya filmen "Vem är var" får vi följa nallen när hon letar efter sina kompisar och ringer på hos alla. Tänk hur olika det kan vara hemma hos folk... Vi får också vara med om en dramatisk taxifärd till sjukhuset. Vi får se hur himla superbra katten är på kullerbytta och hur väldigt arg nallen kan bli när det inte blir som hon vill. Ibland blir det bråk, fast det går alltid bra till slut i filmerna om nallen, fågeln, katten, nallegrisen och kaninen. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
373625
Utgivningsår: 2018
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Observera att barnfilmen är på samiska (nordsamiska). Tre nya knattefilmer om Alfons Åberg baserade på Gunilla Bergströms böcker Hur långt når Alfons, och Alfons och soldatpappan samt hennes originalmanus Alfons leker Einstein. Hur långt når Alfons Alfons är nu en skolpojke och funderar på det mesta. Var börjar och slutar allt? Hur mycket av Alfons är egentligen verkligen Alfons? Om man spottar på gatan, är det en bit av en själv som ligger där i spottet? Alfons och soldatpappan Alfons har en ny kompis, Hamdi och de leker ofta krigslekar. Hamdis pappa har varit med i kriget, ett riktigt krig. Alfons och Hamdi vill gärna att pappan ska berätta om kriget. Men den här soldatpappan vill inte så gärna berätta… Alfons leker Einstein Alfons funderar över uppfinningar och uppfinnare. Tillsammans med Hamdi och Milla gör han en uppfinningsbok och testar en del av dem i praktiken. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
371984
Utgivningsår: 2014
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Jojken har en obruten tradition sedan tusentals år. Det är folkets musik, en musik för renskötare och fiskare. Men den är inte oomtvistad. Jojken har varit belagd med dödsstraff eftersom den betraktades som trolldomsmusik. Vad är orsaken till att musiken genom åren överlevt både kristna missionärer och myndigheter? Via jojkens historia får vi en berättelse om samerna, i en film med personligt tilltal och fantastiska bilder och musik. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
373415
Utgivningsår: 2018
Språk: Nordsamiska
Medietyp: E-film
Observera att barnfilmen är på samiska (lulesamiska). Nya filmer med charmörerna Prick och Fläck. I deras värld är allt prickigt och fläckigt. Inte nog med att en av dem är täckt med fläckar och den andra är täckt med prickar, dessutom finns det ju prickar och fläckar överallt! Nu får vi följa med när Prick och Fläck bakar, de står bokstavligen på öronen, får vattkoppor, nya konstiga kliande prickar mitt i det prickiga och fläckiga. Och sist men inte minst ordnar de nyårsdisko. [ForlagEtt]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
371299
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska, Nordsamiska, Finska, Romani
Medietyp: E-film
Tänk på att den här versionen av filmen endast kan ses på några av våra minoritetsspråk!; Alfons leker Einstein innehåller tre filmer, varav två av dem är baserade på böckerna Hur långt når Alfons och Alfons och soldatpappan och den tredje på orginalmanuset Alfons leker Einstein. 7-åriga Alfons funderar på det mesta. Var börjar och slutar allt? Hur mycket av Alfons är egentligen verkligen Alfons? Om man spottar på gatan, är det en bit av en själv som ligger där i spottet? Alfons har en ny kompis, Hamdi och de leker ofta krigslekar. Hamdis pappa har varit med i kriget, ett riktigt krig. Alfons och Hamdi vill gärna att pappan ska berätta om kriget. Men den här soldatpappan vill inte så gärna berätta. Alfons funderar över uppfinningar och uppfinnare. Tillsammans med Hamidi och Milla gör han en uppfinningsbok och testar en del av dem i praktiken.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna

Logga in