Ryttmästare John Andréns stiftelse

Ystadsonen Ryttmästare John Andrén testamenterade vid sin bortgång 1965 sin boksamling till Ystads Bibliotek. I biblioteket har ett särskilt rum för den Andrénska donationen inrättats.

Boksamlingen förvaltas enligt testamentet av en stiftelse, vars huvudsakliga ändamål är att med utgångspunkt från den ursprungliga boksamlingen bygga upp en specialsamling med "allt som är skrivet av och om 1) den engelske författaren Oscar Wilde ; 2) den engelske tecknaren Aubrey Beardsley; 3) den engelske arkeologen etc T E Lawrence; 4) den ryske dansören Vaslav Nijinsky."

Särskild tonvikt läggs vid Oscar Wilde - John Andréns intentioner var att i Ystad "uppbygga en komplett Oscar Wilde-samling, som med tiden bör bliva unik i Sverige, kanske även i Europa". Stiftelsen har i donatorns anda valt att vidga samlingens intresseområde till att även gälla problemställningar rörande sambandet mellan de olika konstarterna. Oscar Wildes egen kultursyn visar att han lidelsefullt engagerade sig i samspelet mellan teater, konst och litteratur.

Bokbeståndet utgöres fn (september 2022) av 2245 volymer.

John Andrén skriver i sitt testamente att böckerna "får utlånas endast på stället: (de) får således under inga villkor föras utanför Ystads Stadsbibliotek, alltså ej exempelvis utlånas eller bortsändas till utländskt eller inhemskt bibliotek, myndighet, privatperson etc, ej ens för kortare tid. Avsikten härmed är att söka tvinga forskare eller liknande att besöka staden Ystad under kortare eller längre tid för studier på stället, varigenom Ystad i någon mån i varje fall, torde tillföras ej mindre inkomster än även viss ryktbarhet".

"Min boksamling skall sålunda begagnas på stället inom Ystads Stadsbibliotek, och icke lånas hem."

De ekonomiska tillgångarna i stiftelsen förvaltas av en nämnd bestående av kommunchefen i Ystads kommun, verkställande direktören i Sparbanken Syd samt bibliotekschefen vid Ystads bibliotek. Avkastningen medger glädjande nog bokinköp i tillfredsställande utsträckning.

Vill Du veta mer om John Andrén och få en inblick i vad Andrénsamlingen rymmer, är Du välkommen att följa bloggen https://andrensamlingen.wordpress.com/ som visar guldkorn ur samlingen. 

In English

Nyheter i samlingen

441828
Bok:Frank Heller och England:2020 Bok
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Gcz Heller, Frank
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440753
Bok:The rite of spring:2019 Bok
Av: Moore, Gillian
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: Ijz Stravinskij, Igor
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440752
Bok:Aubrey Beardsley:2020 Bok
Av: Marsh, Jan
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Ibz Beardsley, Aubrey
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440757
Bok:Conversations with Oscar Wilde:2019 Bok
Av: Holland, Merlin
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440781
Bok:Athena och Ares:1999 Bok
Utgivningsår: 1999
Språk: Svenska
Hylla: S
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440755
Bok:The short stories of Oscar Wilde:2020 Bok
Av: Wilde, Oscar
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Harvard University Press
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440761
Bok:Oscar Wilde:2017 Bok
Av: Frankel, Nicholas
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440754
Bok:A friend of Mr. Nijinsky:2017 Bok
Av: Spoles, Caro
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Crossroad Press
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440759
Bok:Oscar Wilde:2011 Bok
Av: Robbins, Ruth
Utgivningsår: 2011
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440763
Bok:T. E. Lawrence:2014 Bok
Av: Norman, Andrew
Utgivningsår: 2014
Språk: Engelska
Hylla: Lz Lawrence, Thomas Edward
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440762
Bok:Lawrence of Arabia:2011 Bok
Av: Murphy, David
Utgivningsår: 2011
Språk: Engelska
Hylla: Lz Lawrence, Thomas Edward
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440760
Bok:Journey to the abyss:2013:First Vintage Books edition Bok
Av: Kessler, Harry
Utgivningsår: 2013
Språk: Engelska
Hylla: Lz Kessler, Harry
Medietyp: Bok
Upplaga: First Vintage Books edition
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440758
Bok:The illustrated letters of Oscar Wilde:2020 Bok
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440764
Bok:Wilde's women:2020 Bok
Av: Fitzsimons, Eleanor
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
440756
Bok:Romola & Nijinsky:2018 Bok
Av: Alvarez, Lynne
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: He.02
Medietyp: Bok
Förlag: Broadway Play Publishing Inc
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
441022
Bok:Wildeana:2020 Bok
Av: Wilde, Oscar
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
441021
Bok:In praise of disobedience:2020 Bok
Av: Wilde, Oscar
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Verso
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
441024
Bok:The annotated prison writings of Oscar Wilde:2018 Bok
Av: Wilde, Oscar
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
"'And I? May I say nothing, my lord?' With these words, Oscar Wilde's courtroom trials came to a close. The lord in question, High Court justice Sir Alfred Wills, sent Wilde to the cells, sentenced to two years in prison with hard labor for the crime of 'gross indecency' with other men. As cries of 'shame' emanated from the gallery, the convicted aesthete was roundly silenced. But he did not remain so. Behind bars and in the period immediately after his release, Wilde wrote two of his most powerful works--the long autobiographical letter De Profundis and an expansive best-selling poem, The Ballad of Reading Gaol. In The Annotated Prison Writings of Oscar Wilde, Nicholas Frankel collects these and other prison writings, accompanied by historical illustrations and his rich facing-page annotations. As Frankel shows, Wilde experienced prison conditions designed to break even the toughest spirit, and yet his writings from this period display an imaginative and verbal brilliance left largely intact. Wilde also remained politically steadfast, determined that his writings should inspire improvements to Victorian England's grotesque regimes of punishment. But while his reformist impulse spoke to his moment, Wilde also wrote for eternity. At once a savage indictment of the society that jailed him and a moving testimony to private sufferings, Wilde's prison writings--illuminated by Frankel's extensive notes--reveal a very different man from the famous dandy and aesthete who shocked and amused the English-speaking world" -- From the publisher.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
441025
Bok:Oscar Wilde:2019 Bok
Av: Stern, Kimberly J
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: Gz Wilde, Oscar
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
441020
Bok:Nijinsky:1996 Bok
Av: Pownall, David
Utgivningsår: 1996
Språk: Engelska
Hylla: He.02
Medietyp: Bok
Förlag: Oberon Books
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna

Språk

Sök