Ystads bibliotek - Ylva Petersson, e-post: ylva.petersson[at]ystad.se, tel. 0709-47 77 10 

 

Länkar för dig som vill veta mer

Legimus.se 

Taltidningar (MTM, Myndigheten för tillgängliga medier)

1177.se (Att få Synhjälpmedel)

 

Alla bilder kommer från legimus.se

Language