Search the catalogue

Results list

381999
Author: Eriksson, Lena
Year: 2020
Language: Saami, north
Media class: Book
Language: Nordsamiska COME INSIDE AND SEE SOME ART! In this book you will find paintings, sculptures and extraordinary objects, as well as something as ordinary as a dish brush. The Little Birds' Art Tour! takes in works of art from the Nationalmuseum collections, ranging from the very old to the modern.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
396533
Author: Mämmi, Anna
Year: 2021
Language: Saami, north
Media class: Book
Marjas högsta önskan är att få bygga snögubbar och åka pulka på sin födelsedag. Men varför har inte vintern kommit än? På vägen hem från farmor träffar Marja en mystisk varelse. Han säger att han är Nordanvinden och att han behöver hennes hjälp. Vad vet den otäcka Varga-Nils om snön som inte faller? Och vad är det farmor inte vill berätta? Och hur ska Marja kunna hjälpa Nordanvinden?.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
399943
Year: 2021
Language: Swedish, Saami, north, Saami languages, Saami, lule
Media class: Book
Över tjugo berättelser från Sápmi om att leva med gränser som skär rakt igenom språk och kulturer. Det handlar om att bära på flera kulturella identiteter, att växa upp utan att kunna sitt språk, om förtryck, rasism och exotisering. Och om motstånd, förr och nu.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
395269
Author: Rogersdotter Gran, Mia
Year: 2020
Language: Saami, lule, Swedish, English
Media class: Book
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
394872
Author: Fried, Hédi
Year: 2020
Language: Saami, north
Media class: Book
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
390003
Author: Viitala, Lina Maria
Year: 2020
Language: Saami, north
Media class: Book
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
389537
Author: Viitala, Lina Maria
Year: 2020
Language: Saami, north
Media class: Book
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
383085
Year: 2009
Language: Saami, north
Media class: eVideo
Det här är en film på nordsamiska. Lea eahket. Stuorra ruoná ránus beaivelanjas vealláda unna Elmeras ja geahcada girjji. Gievkkanis áhcci málista juvcca. Elmer láde girjjis, mas leat dievva ealibat. Go jukca lea válmmas de Elmer ozzo dan jukcabohttalis. Ja de áhcci buhtista su bániid. Dalle Elmer fuobmá ahte son ozzo guolggaid – son saddá jaguára, juste dego girjjis. Áhcci suorgana muhto Elmer addá sutnje njuoska uppá ovdal go son njáhká eatni meaddel ja njuike olggos láses. Doppe olgun násttit livket ja Elmer dovdá ilu. Son stoahká muhtin sáhpániiguin, muhto de ránnjá unohas beana boahtá, “Prins". Muhto dán gearddi Prins ballá Elmeris, danne go son lea jaguára. Ja de Elmer gávnnada hui fiinna gissiin mainna son háliida stoahkat. Muhto gissi ballái ja ruohtestii. Fáhkka gullá biilajuvllaid mat bihcut ja jaguára Elmer gávdná gissi vuojáhallon, varra golggai. Elmer morasta ja ii sat hálit leahkit jaguára; ii son leat váralas, son háliidii dusse stoahkat. Son jurddasa jus gissi lea jápmán. Muhto de gissi moriha, gean namma lea Ellinor. Gisserádná Ellinor beassá riidet ruoktut jaguára Elmera sealgge nalde. Ja de Elmer manná ruoktut. Son cuzzo olggobealde iezas viesu ja oaidná iezas eatni láses. Dalle son morasta veahás, danne go jaguárat eai oade ruovttus. Son velleda oaddit uvssa olggobeallái. Son ii sat lea jaguára hápmái. Ja hede eadni gávdná su. Man ilus eadni ja áhcci leaba, Elmer ii fuobmá dan go son nohkká... ja niegada gissi birra gean namma lea Ellinor. [ForlagEtt]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
383092
Year: 2007
Language: Saami, north
Media class: eVideo
Det här är en barnfilm på nordsamiska. Snuttefilbma – unnoraccaide lea filbmacoakkálmas nuoramusaide ja das leat vihtta oanehis ja ivdnás filbmamuitalusat hiljes leavttuin dakkáriiguin main mánát dovdet iezas árgabeaivvis. Filmmat cadnot oktii oanehis gaskabihtáiguin daid tevdnejuvvon figuvrraiguin “Snuttat", mat doibmet sihke dego bottazat ja ovdanbuktimat cuovvovas filbmii. [ForlagEtt]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
383088
Year: 2012
Language: Saami, north
Media class: eVideo
Det här är en barnfilm på nordsamiska. Observera att filmen är 7 minuter. Sandra lea vihtta jahkásas geas lea allergiija iezas eatni vuostá. Vai lea go nu ahte eatnis lea allergiija su vuostá? Viissis lea goit ahte eaba oaidnal nu dávjá go Sandra livccii háliidan. Ja Sandra álgá jurddasit got son galgá coavdit váttisvuoda. Álggus son ohcá veahki doaktára luhtte, guhte lohká ahte ii sáhte oazzut allergiija eatni vuostá. Muhto go Sandra ozzo buokcalanrusttegiid riegádanbeaiveskeankan, ja luoiká eatni gummefáhcaid, son sáhttá ráhkadit buoremus allergiijasuoji! Sandra ja su eadni sáhttiba leahkit ovttas, lahkalaga, viimmat. Dát unna mystihkalas muitalus lea “dábálas" veaga birra geas lea váttisvuohta mii ii leat nu dábálas, erenoamás cáppa filbmahámis. Juohke govva lea dego hearsku, musihkka lea geasuheaddji, ja Sandra lea oalle jáhkehahtti miehtá iezas dovdoregistaris. Filbma lea dego dahkkon ságastallamiidda mánga dehálas ássiid birra. [ForlagEtt]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
383108
Year: 2013
Language: Saami, north
Media class: eVideo
Det här är en film på nordsamiska. Emil ja Ida leaba guokte máná geat saddaba bajás 1800-logu Smålánddas, Lienneváris, Gáhttovuomi siljus. Stuorraviellja Emil lea siivvus ja hutkkálas siellu, gean áigumusat dávjá dulkojuvvot boastut ja saddet bahásbarggut. Danne geavvá dávjá ahte son ferte giddet iezas snihkkenáitái vai beassá eret iezas buoses áhci suhtu. Doppe son cohkká ja vuolada muorraolbmuid juohke bahásbargui, ja filmma álggus son lea ráhkadan olles 324! Unnaoabbá Iidá liiko iezas viellja, ja niegada ahte juste dego son beassat cohkkát snihkkenáittis vuoladit, danne go son ii riekta oainne dan ránggástussan. Ovdal filmma loahpa son goitge beassá geahccalit bahásbargát ja vuollat. Muitalus lea okta min favorihtta muitalusain, ja Emil figuvra lea gártan fenomenan mánggaid máná kulturmáilmmis. Emil lea dan figuvra man Astrid Lindgren ies liikui eanemusat. ja son lea muitalan ahte áhcis, unna bártnázan, leai ovdagovva. Filbma sisdoallá mánga sierra muitalusaid, ja sáhtát fal vuosehit daid juhkkojuvvon, dalle go mudui filbma dovdo ila guhkki. [ForlagEtt]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
373464
Year: 2018
Language: Saami, north
Media class: eVideo
Observera att barnfilmen är på samiska (sydsamiska). En uppföljare till omåttligt uppskattade "Vem" som hade premiär 2010."Vem är var" baserar sig på ytterligare åtta böcker av Stina Wirsén. I den nya filmen "Vem är var" får vi följa nallen när hon letar efter sina kompisar och ringer på hos alla. Tänk hur olika det kan vara hemma hos folk... Vi får också vara med om en dramatisk taxifärd till sjukhuset. Vi får se hur himla superbra katten är på kullerbytta och hur väldigt arg nallen kan bli när det inte blir som hon vill. Ibland blir det bråk, fast det går alltid bra till slut i filmerna om nallen, fågeln, katten, nallegrisen och kaninen. [ForlagEtt]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
373625
Year: 2018
Language: Saami, north
Media class: eVideo
Observera att barnfilmen är på samiska (nordsamiska). Tre nya knattefilmer om Alfons Åberg baserade på Gunilla Bergströms böcker Hur långt når Alfons, och Alfons och soldatpappan samt hennes originalmanus Alfons leker Einstein. Hur långt når Alfons Alfons är nu en skolpojke och funderar på det mesta. Var börjar och slutar allt? Hur mycket av Alfons är egentligen verkligen Alfons? Om man spottar på gatan, är det en bit av en själv som ligger där i spottet? Alfons och soldatpappan Alfons har en ny kompis, Hamdi och de leker ofta krigslekar. Hamdis pappa har varit med i kriget, ett riktigt krig. Alfons och Hamdi vill gärna att pappan ska berätta om kriget. Men den här soldatpappan vill inte så gärna berätta… Alfons leker Einstein Alfons funderar över uppfinningar och uppfinnare. Tillsammans med Hamdi och Milla gör han en uppfinningsbok och testar en del av dem i praktiken. [ForlagEtt]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
371984
Year: 2014
Language: Saami, north
Media class: eVideo
Jojken har en obruten tradition sedan tusentals år. Det är folkets musik, en musik för renskötare och fiskare. Men den är inte oomtvistad. Jojken har varit belagd med dödsstraff eftersom den betraktades som trolldomsmusik. Vad är orsaken till att musiken genom åren överlevt både kristna missionärer och myndigheter? Via jojkens historia får vi en berättelse om samerna, i en film med personligt tilltal och fantastiska bilder och musik. [ForlagEtt]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Account