Ryttmästare John Andréns stiftelse

Ystadsonen Ryttmästare John Andrén testamenterade vid sin bortgång 1965 sin boksamling till Ystads Bibliotek. I biblioteket har ett särskilt rum för den Andrénska donationen inrättats.

Boksamlingen förvaltas enligt testamentet av en stiftelse, vars huvudsakliga ändamål är att med utgångspunkt från den ursprungliga boksamlingen bygga upp en specialsamling med "allt som är skrivet av och om 1) den engelske författaren Oscar Wilde ; 2) den engelske tecknaren Aubrey Beardsley; 3) den engelske arkeologen etc T E Lawrence; 4) den ryske dansören Vaslav Nijinsky."

Särskild tonvikt läggs vid Oscar Wilde - John Andréns intentioner var att i Ystad "uppbygga en komplett Oscar Wilde-samling, som med tiden bör bliva unik i Sverige, kanske även i Europa". Stiftelsen har i donatorns anda valt att vidga samlingens intresseområde till att även gälla problemställningar rörande sambandet mellan de olika konstarterna. Oscar Wildes egen kultursyn visar att han lidelsefullt engagerade sig i samspelet mellan teater, konst och litteratur.

Bokbeståndet utgöres fn (december 2020) av 2195 volymer.

John Andrén skriver i sitt testamente att böckerna "får utlånas endast på stället: (de) får således under inga villkor föras utanför Ystads Stadsbibliotek, alltså ej exempelvis utlånas eller bortsändas till utländskt eller inhemskt bibliotek, myndighet, privatperson etc, ej ens för kortare tid. Avsikten härmed är att söka tvinga forskare eller liknande att besöka staden Ystad under kortare eller längre tid för studier på stället, varigenom Ystad i någon mån i varje fall, torde tillföras ej mindre inkomster än även viss ryktbarhet".

"Min boksamling skall sålunda begagnas på stället inom Ystads Stadsbibliotek, och icke lånas hem."

De ekonomiska tillgångarna i stiftelsen förvaltas av en nämnd bestående av kommunchefen i Ystads kommun, verkställande direktören i Sparbanken Syd samt bibliotekschefen vid Ystads bibliotek. Avkastningen medger glädjande nog bokinköp i tillfredsställande utsträckning.

Vill Du veta mer om John Andrén och få en inblick i vad Andrénsamlingen rymmer, är Du välkommen att följa bloggen https://andrensamlingen.wordpress.com/ som visar guldkorn ur samlingen. 

In English

Results list

376527
Book:Oscar Wilde, the great drama of his life:2011 Book
Author: Robins, Ashley H
Year: 2011
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: Sussex Academic Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376526
Book:Oscar's shadow:2011 Book
Author: Walshe, Eibhear
Year: 2011
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: Cork University Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376525
Book:Oscar Wilde, Wilfred Owen, and male desire:2015 Book
Author: Campbell, Julie
Year: 2015
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: Palgrave Macmillan
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376524
Book:Oscar Wilde's elegant republic:2015 Book
Author: Rose, David Charles
Year: 2015
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: Cambridge Scholars Publishing
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376523
Book:Wilde's wiles:2013 Book
Year: 2013
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: Cambridge Scholars Publishing
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376522
Book:The annotated importance of being Earnest:2015 Book
Author: Wilde, Oscar
Year: 2015
Language: English
Shelf mark: He.02
Media class: Book
Publisher: Harvard University Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376521
Book:Historical criticism notebook:2016:First edition. Book
Author: Wilde, Oscar
Year: 2016
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Edition: First edition.
Publisher: Oxford University Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376520
Book:Salome's modernity:2011 Book
Author: Dierkes-Thrun, Petra
Year: 2011
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: The University of Michigan Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376516
Book:The fall of the house of Wilde:2016:1. U.S. ed. Book
Author: O'Sullivan, Emer
Year: 2016
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Edition: 1. U.S. ed.
Publisher: Bloomsbury Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376515
Book:Performing Salome, revealing stories:2013 Book
Year: 2013
Language: English
Shelf mark: Ijz Strauss, Richard
Media class: Book
Publisher: Ashgate
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376514
Book:Oscar Wilde and a game called murder:2008 Book
Author: Brandreth, Gyles
Year: 2008
Language: English
Shelf mark: He
Media class: Book
Publisher: Simon & Schuster
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376513
Book:Oscar Wilde and the Vatican murders:2011 Book
Author: Brandreth, Gyles
Year: 2011
Language: English
Shelf mark: He
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376512
Book:Oscar Wilde and a death of no importance:2008 Book
Author: Brandreth, Gyles
Year: 2008
Language: English
Shelf mark: He
Media class: Book
Publisher: Simon & Schuster
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
375951
Book:The complete works of Oscar Wilde: Vol. 10, Plays, 3 / edited by Joseph Donohue:2019 Book
Author: Wilde, Oscar
Year: 2019
Language: English
Shelf mark: He
Media class: Book
Publisher: Oxford University Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376511
Book:The complete short stories:2010:New ed. Book
Author: Wilde, Oscar
Year: 2010
Language: English
Shelf mark: He
Media class: Book
Edition: New ed.
Publisher: Oxford University Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376510
Book:Short stories:2018 Book
Author: Wilde, Oscar
Year: 2018
Language: English
Shelf mark: He
Media class: Book
Publisher: [Arcturus]
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376509
Book:The selfish giant and other stories:2013 Book
Author: Wilde, Oscar
Year: 2013
Language: English
Shelf mark: uHe
Media class: Book
Publisher: [Folio Society]
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376221
Book:Oscar Wilde and ancient Greece:2013 Book
Author: Ross, Iain
Year: 2013
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: Cambridge University Press
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
375959
Book:Oscar:2018 Book
Author: Sturgis, Matthew
Year: 2018
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: Head of Zeus
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
375958
Book:Oscar Wilde:2013 Book
Author: Dibb, Geoffrey
Year: 2013
Language: English
Shelf mark: Gz Wilde, Oscar
Media class: Book
Publisher: The Oscar Wilde Society
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Language

de-de en-gb fr-fr

Search the catalogue