Lokala samlingar

Lokala samlingar

Biblioteken i Skåne Sydost har genom åren byggt upp unika samlingar med lokalt anknutet material. Gamla kartor, biografier, och historiskt om bygden är exempel på det man finner i lokalsamlingarna. Några specialsamlingar finns också: Jazzarkivet i Tomelilla och Andrénstiftelsens samling i Ystad.

Search the catalogue

Language