Databaser

Databaser

Vill du hitta en artikel eller söka fakta om ett visst ämne? Då kan du använda bibliotekets databaser! Många av databaserna kan du även använda hemifrån om du loggar in med bibliotekskortsnummer och pinkod.

Search the catalogue

Language