Bibliotekens anpassningar med anledning av coronaviruset, covid-19

Bibliotekens anpassningar med anledning av coronaviruset, covid-19

Biblioteken i Skåne Sydost bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset, covid-19, och följer Folkhälsomyndighetens skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Search the catalogue

Language