Vad har biblioteket för förseningsavgifter?

Biblioteken i Skåne Sydost har i princip samma förseningsavgifter, till exempel två kr per dag för varje försenad bok och fem kronor per dag för varje försenad film. Det kan skilja sig åt på vissa ställen. Läs mer om bibliotekens förseningsavgifter.

Sök

Språk