angle-left Vad är talböcker och vem får låna?

Vad är talböcker och vem får låna?

Här får du veta mer om talböcker

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker som är avsedda för dig som har svårt att läsa tryckt text. De finns dels på speciella CD-skivor, s k DAISY-skivor, och dels digitalt via tjänsten Legimus. Till skillnad från ljudböcker får talböcker enbart lånas av personer som har någon form av läshinder.

 

Vem får låna talböcker?

• synskadade

• hörselskadade (för hörselträning)

• rörelsehindrade

• personer med läs- och skrivsvårigheter

• personer med afasi

• personer med utvecklingsstörning

• långtidssjuka

• konvalescenter

Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare.

 

Hur blir man talbokslåntagare?

Kontakta ditt närmaste bibliotek för att bli talbokslåntagare.

Sök

Språk

sv-se en-gb