angle-left Testamente

Testamente

John Andrén hade noggrant förordnat om sin hädanfärd.

Som begravningsmusik hade han föreskrivit valsen ur Harlekins miljoner, men då den möjligen var något för glättig skulle den spelas i halv takt. Denna egensinniga önskan uppfylldes av en sannolikt förvånad organist. Hans minne firades sedan stilenligt med en synnerligen delikat måltid.

Ryttmästarens testamente är en underhållande läsning. I precisa ordalag förordnade han om en stiftelse på Ystads bibliotek som skulle uppbygga en specialsamling med allt som är utgivet av och om Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, T. E. Lawrence och Vaslav Nijinskij. Till yttermera visso skall böckerna förvaras i låsta bokskåp, som tillverkats av en möbelsnickare från trakten. Skåpen har glasdörrar och är alla märkta "Tillhör Ryttmästare John Andréns stiftelse" på översta frisen.

Testamentet förordnar två nämnder, en inköpsnämnd och en förvaltningsdito. Inköpsnämnden består av professorn i engelska språket vid universitetet i Lund, lektorn i engelska språket vid Högre allmänna läroverket i Ystad och stadsbibliotekarien i Ystad. Förvaltningsnämnden består av borgmästaren i Ystad, direktören i Sparbanken i Ystad och stadsbibliotekarien i Ystad. De båda nämnderna sammanträder gemensamt en gång om året. En gång om året, helst i augusti månad med kräft-tid och fullmåne, skall inköpsnämnden på Ystads Saltsjöbad eller Hotell Continental gemensamt på stiftelsens bekostnad aväta 'a splendid dinner with delightful dishes' /.../ varvid ordföranden (professorn!) skall på engelska med lätta ord skildra staden Ystads ålderdomliga skönhet, den engelska litteraturens förbryllande rikedom och Oscar Wildes kvickhet.

Sök

Språk

sv-se en-gb