angle-left Ryttmästare John Andrén

Ryttmästare John Andrén

John Andrén föddes den 27 februari 1897 i Ystad och blev student i Malmö 1916.

Två år senare avlade han officersexamen vid Karlberg och antogs till reservare i kavalleriet. 1939 blev han ryttmästare. 

Under 1920-talet blandade han juridiska studier i Stockholm med resor och ett alltmer växande bibliofilt intresse. 1930 sökte han och fick efter just erlagd kansliexamen anställning vid Kungliga Biblioteket. 1932 gick han en bibliotekskurs och den 1 Juli samma år anställdes han som läsesalsinspektör vid KB. Följande år tjänstgjorde han vid Croydon Public Libraries i England och samma år bedrev han studier vid British Museum under två månader. Därifrån ledde spåret rakt till University College vid London University i två läsår.

Andra Världskriget bröt den resande gentlemannens behagliga vanor och fosterlandet hade behov av ryttmästaren. Från april 1940 till oktober 1945 tjänstgjorde han som regementskvartermästare vid T 2 i Skövde, tillika även chef för rättsavdelningen och arkivofficer m m.

Efter kriget blev han den militära miljön trogen som konsulent vid Centrala Värnpliktsbyrån 1945-53 och byråintendent där 1953-62. Han avled den 2 oktober 1965.

Sök

Språk

sv-se en-gb