Litteraturbanken.se

Litteraturbanken.se

En fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Litteraturbanken tillgängliggör svensk klassisk skönlitteratur och allting är fritt tillgängligt.

Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen, men många titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner från webbplatsen eller bibliotekens kataloger (via Libris). Litteraturbanken erbjuder också översikter och presentationer över olika författarskap och ämnesområden. Fri resurs.
Gå till Litteraturbanken.se

Sök

Språk