Krisberedskapsveckan, vecka 39

Krisberedskapsveckan, vecka 39

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser.

Krisberedskapsveckan genomförs på initiativ av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), tillsammans med många aktörer runt om i landet, bland annat kommunerna.

I år genomförs Krisberedskapsveckan under hela vecka 39, och årets tema är mat.  

Målen med veckan är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en kris och ytterst krig, och att fler skaffar sig en hemberedskap. 

 

Råd till privatpersoner – preppa för en vecka  
(msb.se/egenberedskap) 
Inkluderar information, checklistor och videoklipp för områdena mat, vatten, kommunikation och värme. 

 

Mer information om Krisberedskapsveckan
(MSB-länk, info till allmänheten)  

Sök

Boktips

Språk