Databaser

Databaser

Vill du hitta en artikel eller söka fakta om ett visst ämne? Då kan du använda bibliotekets databaser! Många av databaserna kan du även använda hemifrån om du loggar in med bibliotekskortsnummer och pinkod.

I bibliotekets databaser kan du bland annat söka information om författare och litteratur, stipender och fonder, länder och om kvinnor i historien. Du kan också hitta tidnings- och tidskriftsartiklar i Mediearkivet, som är Nordens största nyhetsarkiv.

Observera att vissa databaser är fria på webben medan andra kräver inloggning med lånekort eller att man använder en av bibliotekets datorer.

Sök

Språk