Besök Andrenstiftelsen

Besök Andrenstiftelsen

Andrénsamlingen är inrymd i ett eget rum på Ystads stadsbibliotek

I enlighet med ryttmästarens vilja förvaras böckerna i låsta bokskåp, tillverkade av en snickare i trakten. Böckerna är katalogiserade och klassificerade enligt SAB-systemet, det klassifikationssystem som används i svenska bibliotek. I skåpen är samlingen ordnad i fem huvudgrupper: en grupp vardera för T. E. Lawrence, Oscar Wilde, Aubrey Beardsley och Vaslav Nijinskij, samt en grupp för övrig litteratur. Böckerna får inte lånas hem, utan bara läsas på plats. Det är möjligt att ta kopior ur böckerna, undantaget vissa ömtåliga verk. Upphovsrätten måste givetvis respekteras.

Det går att söka bland böckerna i bibliotekskatalogen . Böckerna är försedda med ämnesord på engelska för att underlätta ämnessökningar. Ämnesorden är hämtade ur Art and Architecture thesaurus. Det finns en lista över använda ämnesord, samt en för använda ämnesord - personnamn.

Sök

Språk