Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

Stor stil är böcker för dig som vill läsa tryckta böcker men som tycker att texten i tryckta böcker är för liten. I Storstilsböckerna är texten extra stor för att du ska kunna läsa. De här böckerna med stor stil finns på biblioteken.

Lättlästa böcker är böcker för dig som vill ha en kort text som är enklare att förstå. Lättlästa böcker finns i olika svårighetsgrader och passar bra för dig som kanske håller på att lära dig svenska eller som övar på att börja läsa texter i bokform. Lättlästa böcker finns för barn, unga och vuxna. Det finns både skönlitterära böcker och faktaböcker som är skriven på lättläst svenska. Här hittar du en del av de lättlästa böckerna som finns på biblioteken.

Lättlästa böcker med CD är böcker med en lättläst text som har en medföljande cd-skiva som du kan lyssna på. De passar dig som både vill läsa och lyssna på texten.

Talböcker är böcker för dig som har en nedsättning som hindrar dig från att läsa vanliga tryckta böcker. Det kan till exempel vara en synnedsättning, lässvårigheter som dyslexi eller en diagnos som gör det svårt att läsa text. För att kunna lyssna på talböcker måste du kontakta ditt bibliotek för att bli registrerad som talbokslåntagare. Du kan sedan välja på om du vill lyssna på fysiska talböcker (en cd-skiva i Daisy-format) i en talboksspelare eller om du vill lyssna via appen Legimus på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Talböcker finns för både barn, unga och vuxna. Det är Myndigheten för tillgänglig medier (MTM) som producerar och distribuerar bl.a. talböcker. På deras sida legimus.se kan du själv söka efter böcker och hitta mer information.

Äppelhylla är en särskild hylla med anpassade böcker för barn och unga. På äppelhyllan kan du t.ex. hitta böcker med en talboksskiva i, böcker med TAKK och informationsmaterial. Äppelhyllan finns inte på alla bibliotek. 

Sök

Språk