Information om Sverige

Information om Sverige

Här kan du få veta mer om Sverige

informationsverige.se
informationsverige.se är en webbplats för asylsökande och nyanlända med information om det svenska samhället. Webbplatsen kan översättas till olika språk, bl a arabiska, dari, engelska, persiska,somaliska, spanska, och tigrinska.

På informationsverige.se hittar du:

  • boken Om Sverige att ladda ner på tolv olika språk.
  • sidor som handlar om hur det är att leva som förälder och barn i Sverige. Här finns information om föräldrars rättigheter och skyldigheter samt om barns medborgarskap, hälsa, skola och fritid.
  • språkinlärningspaketet ”Lära svenska” som består bland annat av övningar, filmer, ordlistor och översättningsverktyg. Lära svenska är gratis och kan användas via dator, surfplatta eller mobiltelefon
  • Jobskills.se som är ett digitalt verktyg där asylsökande kan beskriva sin kompetens och erfarenhet på sitt eget modersmål. Jobbskills.se har tagits fram av Arbetsförmedlingen.

informationsverige.se är webbplats från Sveriges länsstyrelser i samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

informationsverige.se finns också som gratisapp i App Store och Google Play.

Om Sveriges riksdag
Om Sveriges riksdag och hur den fungerar, skriven på lättläst svenska.

Om den svenska skolan
Skolverkets information för nyanlända om hur den svenska skolan fungerar.

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)
Här kan man ladda ner FARR:s Goda råd till dig som söker asyl. Broschyren finns på svenska, arabiska, persiska, engelska, ryska och spanska.

Sök

Språk